دانلود فایل صوتی کتاب ورقی از گلستان سعدی (گلستان خوانی) پایه ی ششم مدارس استان فارس با صدای دانش آموز خوبم اناهیتا رخشان.

آغوش مادر

فضل پدر

قدر عافیت

چشم درد

شکر نعمت

بنیاد ظلم

استاد و شاگرد مغرور

شاعر و امیر دزدان

غم جان