دانلود فایل صوتی کتاب ورقی از گلستان سعدی (گلستان خوانی) پایه ی چهارم مدارس استان فارس با صدای دانش آموز خوبم اناهیتا رخشان.

دانلود دیباچه

 

دانلود سعی بی فایده


دانلود ادب آموزی

 

دانلود خشم و لطف


دانلود دو مصیبت


دانلود صبر آموزی


دانلود علم و عمل


دانلود سلسله ی دوستان


دانلود آه دل