به نام خدا – برای این که تاثیرات تشکیل گروه ها در کلاس بیشتر احساس کنیم فرمی تهیه شده که دانش آموزان پس از مشورت در گروه های خود، قسمت مربوط به خود را کامل می کنند تا نتایج کار خود را در چند خط کوتاه مکتوب نمایند و نتیجه گیری کنند. هر فرم برای چهار نفر می باشد که پس از دانلود از قسمت های نقطه چین برش زده و در اختیار آنان قرار می گیرد.

فرمت: pdf

حجم فایل: ۲۲۰ کیلوبایت

دانلود