دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲

تست ضرب

تست ضرب-(تمام ضرب‌های جدول ضرب)(آرام‌تر)

تست ضرب-(تمام ضرب‌های جدول ضرب)(آرام‌تر) ادامه مطلب ...

تست ضرب-(تمام ضرب‌های جدول ضرب)(سریع‌تر)

تست ضرب-(تمام ضرب‌های جدول ضرب)(سریع‌تر) ادامه مطلب ...

تست ضرب – Multiplication

دانلود

ادامه مطلب ...

تست ضرب

 دانلود

ادامه مطلب ...

تست ضرب

دانلود

ادامه مطلب ...