برداشت دانش آموزان ما از خداوند

به نام خداوند بخشاینده ی مهربان برداشت دانش آموزان ما از خداوند و پیامبران و امامان موضوع بسیار مهمی که باید عرض کنم برداشت های گاها نادرستی که بعضی از دانش آموزان ما از خداوند دارند. البته آن ها حق دارند چون حوزه ی

ادامه مطلب ...