دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲

پیام های قرآنی برای نصب بر دیوار

پیام ها و آیات هدیه های آسمان ششم برای نصب بر دیوار کلاس

به نام خداوند بخشاینده ی مهربان – برای تاثیر پذیری و یادگیری راحت تر ، تمام پیام ها و آیات پیامی درس هدیه های آسمان ششم با فونت نسبتا بزرگ بر روی برگ آچهار نوشته شده است.(هر پیام روی یک برگ ) فرمت آن ها pdf است. پیام ها بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ کیلوبایت حجم […]

ادامه مطلب ...

پیام های قرآنی پایه ی چهارم ابتدایی همراه با تصویر زمیه برای نصب بر دیوار

پیام های قرآنی پایه ی چهارم ابتدایی همراه با تصویر زمیه برای نصب بر دیوار

ادامه مطلب ...

پیام های قرآنی پایه ی پنجم ابتدایی همراه با تصویر زمینه برای نصب بر دیوار

پیام های قرآنی پایه ی پنجم ابتدایی برای نصب بر دیوار

ادامه مطلب ...

تمام پیام های قرآنی پایه ی ششم با تصویر زمینه برای نصب در کلاس

پیام های قرانی درس قرآن ششم با تصویر برای نصب بر دیوار (کلاس)

ادامه مطلب ...