باید ها و نباید های من و توصیه به خودم

به تمام دانش آموزان کلاسم و دیگر کلاس ها احترام بگذارم و هرگز هیچ نوع بی احترامی نکنم . از گذاشتن هر گونه اسم یا لقب ناپسندی بر دانش آموزانم جلوگیری کنم . هنگامی که والدین برای فرزندشان مرخصی می گیرند بدون منت نهادن  به آن ها مرخصی بدهم . هرگز دانش آموزی را تحقیر […]

ادامه مطلب ...