دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲

انواع فرم ها

فرم مخصوص گروه های دانش آموزی

به نام خدا – برای این که تاثیرات تشکیل گروه ها در کلاس بیشتر احساس کنیم فرمی تهیه شده که دانش آموزان پس از مشورت در گروه های خود، قسمت مربوط به خود را کامل می کنند تا نتایج کار خود را در چند خط کوتاه مکتوب نمایند و نتیجه گیری کنند. هر فرم برای […]

ادامه مطلب ...

انواع فرم ها برای ثبت زمان در ورزش دو در منزل،سالن و ورزشگاه

فرم ثبت زمان انواع دو در منزل یا سالن برای یک دونده *** فرم ثبت زمان انواع دو در منزل یا سالن برای یک گروه *** فرم ثبت زمان انواع دو سرعت برای یک دونده *** فرم ثبت زمان انواع دو سرعت برای گروه *** فرم ثبت زمان دو نیمه استقامت و استقامت برای گروه […]

ادامه مطلب ...

دانلود انواع فرم ها برای خانه یا مدرسه با هدف پیشرفت فرزندان

فرم ثبت آزمایش ها *** فرم ثبت پس انداز پول *** فرم ثبت خریدهای منزل *** فرم ثبت سوره های حفظ شده *** فرم ثبت کارهای ارزشی فرزندان *** فرم ثبت کتاب های خوانده شده *** فرمی برای تحقیق گیاهان دارویی*** توجه : تمام فرم ها در قالب pdf هستند و حجمی بین ۱۴۰ تا […]

ادامه مطلب ...

فرم مسافرت نوروزی

با سلام – فرمی تهیه شده که در آن خانه هایی برای ثبت مکان ها و زمان و نیز توضیحات و مشاهدات گنجانده شده تا دانش آموزان عزیز در هنگام مسافرت آن را تکمیل کنند. این کار باعث می شود که برای همیشه آن مسافرت ماندگار شود و نیز هنگام یادداشت برداری به اطلاعات خود […]

ادامه مطلب ...

فرمی پیشنهادی برای ثبت کمک دانش آموز به والدین در منزل-ماهانه

فرمی پیشنهادی برای ثبت کمک دانش آموز به والدین در منزل-ماهانه*** فرمت : pdf *** حجم : ۱۶۰ کیلوبایت

ادامه مطلب ...

فرم سنجش جامع دانش آموزان و راهنمای تکمیل آن (ماهانه)

فرم سنجش جامع (ماهیانه) دانش آموزان (پیشنهادی) و راهنمای تکمیل آن با انجام و اجرای درست این فرم ، بسیاری از ارزش ها در دانش آموزان تقویت شده یا از انجام کارهای منفی دوری می جویند. فرمت:             pdf حجم فایل :     ۲۷۷ کیلوبیت

ادامه مطلب ...

دانلود نمونه فرم های ارزشیابی کیفی توصیفی برای پوشه ی کار

تمام فرم های این بخش با الگو برداری از کتاب های دکتر قره داغی توسط خودم طراحی شده است . به این فرم ها افزوده خواهد شد .

ادامه مطلب ...

فرم کتاب خوانی در تابستان

فرم کتاب خوانی در تابستان فرمت :           pdf حجم فایل :       ۱۰۵ کیلوبایت

ادامه مطلب ...

فرم ثبت مشاهدات رفتارهای دانش آموز توسط معلم

فرم ثبت مشاهدات رفتارهای دانش آموز توسط معلم فرمت :        pdf حجم :         ۶۶ کیلوبایت

ادامه مطلب ...

تکمیل یک فرم برای شناخت سریع دانش آموز

فرم مشخصات شخصی و عمومی دانش آموزان _ با تکمیل صحیح این فرم توسط والدین دانش آموز ، معلم مربوطه خیلی زود با روحیات دانش آموزش آشنا شده و به تقویت نقاط قوت و بر طرف کردن ضعف های وی می پردازد . نکته ی قابل ذکر این است که به والدین اطمینان داده شود […]

ادامه مطلب ...

فرم انتظارات اولیاء دانش آموز از مدرسه

فرم انتظارات اولیاء دانش آموز از مدرسه و همکاری والدین با مدرسه  

ادامه مطلب ...

جدول ثبت زمان فعالیت های روزانه

اولیاء محترم ، لطف کنید به فرزندانتان کمک کنید تا ساعاتی را که فعالیت های ذکر شده در جدول را  انجام می دهند در خانه های جدول ثبت کنند . ثبت فعالیت ها یا زمان آن باعث انگیزه ی بیشتر برای ادامه ی آن فعالیت ها می گردد. نوع فایل :          […]

ادامه مطلب ...

فرم انجام تکالیف در خانه

تکمیل روزانه ی  این جدول توسط اولیاء , باعت افزایش احساس مسئولیت در اولیاء و دانش آموزان می گردد. نوع فایل :           pdf        حجم فایل :       ۲۱۱ کیلوبایت

ادامه مطلب ...

فعالیتی برای افزایش کارهای مثبت

 تکمیل این فرم توسط دانش آموزان ، باعث دلگرمی و تشویق آنان برای انجام کارهای مثبت می گردد. نوع فایل : pdf   حجم فایل : ۱۰۶کیلوبایت

ادامه مطلب ...