دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲

خلاقیت

پاسخ کار نیک

محمد رضا در پایه ی چهارم ابتدایی درس می خواند. (۱۳۹۴) یک روز هنگامی که با بقیه ی بچه ها داشتند بازی محلی انجام می دادند یک مهارت خاصی در آن بازی پیدا کرده بود که من هیچ گاه این مهارت را ندیده بودم . بعد از بازی از او پرسیدم که چه کار کردی […]

ادامه مطلب ...

خلاقیت

( در پاسخ به همکار محترم) برای این که بتوانیم به خلاقیت های یک همکار دسترسی پیدا کنیم باید به درون فعالیت ها، نوشته ها، نمونه سوال ها، آموزش ها، تمرینات، دست ساخته ها ،برنامه ها و … وارد شویم و لابه لای موضوعات

ادامه مطلب ...